El pressupost municipal és un dels elements de consulta més important per a un Ajuntament. Representa un instrument de planificació econòmica que té per objectiu administrar i gestionar l’ens local.

El pressupost reflecteix les polítiques que el govern municipal realitzarà  durant l’exercici. Per aquest motiu, és essencial que el document del pressupost sigui accessible de manera fàcil i àgil.

Pressupost consultable i accessible

Segons el nostre estudi “Ajuntaments de vidre”, el 75% dels governs locals permeten consultar el pressupost online. Però encara resta un 25% que no ho permet.

La llei de transparència obliga als ajuntaments a disposar de la informació pressupostària en els seus portals. Concretament, exigeix la descripció de les partides anuals, l’estat d’execució i el compliment dels objectius d’estabilitat financera.

L’accessibilitat del pressupost dins l’arquitectura de les pàgines webs municipals és un altre aspecte a millorar. La mitjana de clics que s’han d’efectuar per a arribar al document és de 3,1; fet que evidencia que el recorregut per consultar el pressupost no és el més efectiu. És bàsic treballar una imatge de portada que serveixi de botó per localitzar amb facilitat el pressupost.

Penjar un Excel no és ser transparent

La gran majoria d’ajuntaments únicament permeten consultar el pressupost en format excel; fet que no facilita la seva comprensió efectiva. Si no es té una formació comptable és molt difícil entendre el pressupost. Per aquest motiu, la visualització del pressupost mitjançant infografies i altres tècniques de visualització permet comunicar a la ciutadania de forma pedagògica i comprensible la planificació econòmica de l’ajuntament.

Des de XUT vam treballar en la visualització del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb l’objectiu de:

  • Fer comprensible la informació econòmica tal i com ho preveu la llei de transparència
  • Comunicar amb més eficiència la planificació i acció de govern
  • Implicar la ciutadania amb la política municipal
  • Fer pedagogia sobre la gestió pressupostària municipal
  • Fer pedagogia sobre la situació del deute municipal
  • Posar èmfasi en la transparència com un valor de bon govern i de foment de la participació

La transparència i el bon govern també implica dedicar esforços a fer més comprensible la informació a la ciutadania; sobretot quan aquesta fa referència a temes complexos com són els econòmics.

Informa’t sobre com visualitzar el pressupost del teu ens i ser més transparent. Contacta’ns.

311 Thoughts on “Visualitzar el pressupost per fer-lo comprensible”

Comments are closed.