La transparència no és abocar totes les dades a la pàgina web; sinó que implica una intenció organitzadora que faciliti la comprensió, la utilització de dades, la participació i l’avaluació del funcionament de les institucions.

QUÈ OFERIM?

  • Creació i actualització de portals de transparència
  • Informes del grau d’assoliment de transparència
  • Millora de la qualitat informativa
  • Assessoria en l’àmbit de la transparència real i el bon govern

 

QUINS BENEFICIS APORTA LA TRANSPARÈNCIA?

  • Més confiança en les institucions
  • Compliment dels indicadors de transparència
  • Prevenció contra la corrupció
  • Més participació