FEM FÀCIL LA INFORMACIÓ DENSA

La transparència real i la participació es fonamenten en una informació clara i entenedora. Penjar el pressupost en format excel en el portal de transparència no és sinònim de transparència i bon govern. La informació s’ha de processar per poder-la comunicar de forma eficaç.

VISUALITZAR EL PRESSUPOST PERMET…

  •  Fer comprensible la informació econòmica
  •  Comunicar amb més eficàcia l’acció de govern
  •  Implicar la ciutadania en la política municipal
  •  Fer pedagogia ciutadana sobre la gestió pressupostària municipal
  •  Transmetre cultura de la gestió municipal

PER QUÈ UTILITZAR INFOGRAFIES?

  • Perquè una imatge val més que mil paraules i que mil números
  • Perquè capten l’atenció dels usuaris
  • Perquè el cervell pot processar la informació visual fins 60000 vegades més ràpid que l’escrita.
  • Perquè ajuden a retenir la informació

Alguns exemples que fem fet: 

Més benestar + Cabrils

Endavant amb el pressupost